OBS: Nedan visas versionen från 9 jun 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 9 jun 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Artikeln motsvarar artikel 28 i OECD:s modellavtal.

Artikel 29 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 28.