OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Artikeln motsvarar artikel 28 i OECD:s modellavtal.

Artikel 29 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 28.