OBS: Nedan visas versionen från 9 jun 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 9 jun 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Artikeln motsvarar artikel 31 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Artikel 32 motsvarar modellavtalets artikel 31 men innehåller mer detaljerade bestämmelser om hur uppsägning av avtalet ska ske och vilken effekt detta har, främst beroende på att avtalet är multilateralt.