OBS: Detta är årsutgåva 2014.5. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

När det skett en avyttring ska den som varit ägare till bostaden göra en kapitalvinstberäkning. Om bostaden i stället övergått till annan genom ett benefikt fång ska kontinuitetsprincipen tillämpas.