OBS: Detta är årsutgåva 2014.5. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Huvudregeln om avdragsrätt i 8 kap. 3 § ML är kompletterad med flera specialregler som återfinns i 8 kap. 4, 11, 13, 14 §§ och 9 kap. 8 § ML.