OBS: Detta är årsutgåva 2014.5. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

I dessa avsnitt används vanligtvis begreppet köp. Med begreppet köp förstås även import och unionsinterna förvärv.