OBS: Detta är utgåva 2014.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska tilldela en ideell förening ett organisationsnummer om föreningen begär det eller om en statlig myndighet anser det nödvändigt.

Förutsättningar för att tilldela och inaktivera organisationsnummer

Skatteverket ska tilldela organisationsnummer för en ideell förening om den själv begär det eller om en statlig myndighet anser det nödvändigt, enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. En ideell förening behöver dock inte registreras för att få rättskapacitet. Det saknas därför ett heltäckande register över ideella föreningar.

Ett organisationsnummer för en ideell förening kan endast inaktiveras om föreningen upplöses.

Bedömningsgrunder och överklagande

En förening ska lämna sin ansökan om organisationsnummer till det skattekontor under vilket föreningens sätesort sorterar. När föreningen begär ett organisationsnummer bör föreningens företrädare bifoga stadgar, protokoll från konstituerande styrelsemöte och utdrag ur det senaste årsmötesprotokollet om val av styrelse.

När Skatteverket bedömer om man ska tilldela ett organisationsnummer ska man endast göra en formell prövning om en juridisk person har uppstått (RSV 2002-09-11, dnr 7161-02/110).

Föreningen kan överklaga Skatteverkets beslut om organisationsnummer hos förvaltningsrätten. För att överklaga till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet

En ideell förening ska registrera sig hos Bolagsverket om den bedriver näringsverksamhet och är skyldig att upprätta årsredovisning. Detta enligt handelsregisterlagen (1974:157). En ideell förening som bedriver näringsverksamhet utan att vara skyldig att upprätta årsredovisning kan registrera sig i handelsregistret.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål [1]

Referenser inom organisationsnummer