OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2023.

En persons vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den enbart beror på en tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (9 § 2 FOL). Tjänstgöring enligt lagen innefattar värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt i krigstid och under höjd beredskap. Denna bestämmelse är ett undantag från huvudregeln i 7 § FOL.

När den obligatoriska allmänna värnplikten upphörde ersattes den av en frivillig militär grundutbildning, GMU. Den frivilliga utbildningen omfattas inte av undantaget i 9 § 2 FOL. Inte heller den som har sökt och fått en tjänst inom försvarsmakten eller den som genomför en frivillig officersutbildning omfattas av bestämmelsen. För dessa personer gäller då i stället huvudregeln i 7 § FOL och frågan om enkel eller dubbel bosättning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Riksdag & regering

  • Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt [1]