OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

När folkbokförs en person på församlingen?

Personer som har anknytning till ett visst område (en församling) men inte till någon särskild fastighet inom området folkbokförs ”på församlingen skrivna ”.

Skatteverket ska först göra en bedömning utifrån 7–12 §§ FOL för att se om det går att knyta personen till en viss fastighet inom eller utom församlingens område. Om inte detta är möjligt kan folkbokföring på församlingen bli aktuellt för personen (13 § FOL). Den som med stöd av bestämmelsen folkbokförs på en församling folkbokförs under rubrikfastigheten ”på församlingen skrivna” i stället för på en fastighetsbeteckning (4 § FOF).

När ska Skatteverket folkbokföra på församlingen?

Exempel på när Skatteverket kan komma att folkbokföra en person på församlingen:

  • den som saknar annan bostad men vistas på t.ex. ett äldreboende, en vårdinrättning eller en kriminalvårdsanstalt
  • den som är utsänd statsanställd
  • den som vistas utomlands för kortare tid än ett år och saknar anknytning till någon viss fastighet i Sverige
  • den som bor i en husvagn som regelmässigt står uppställd inom en viss församling, men inte på en viss fastighet.

Den som har en rörlig bostad, tex. en husvagn eller en husbåt, som stadigvarande finns på en viss fastighet ska folkbokföras på fastigheten och inte på församlingen

Skatteverket kan i princip folkbokföra en person på församlingen efter flyttning inom landet eller från utlandet. Detta bör då ske först efter det att Skatteverket har utrett att personen verkligen vistas inom församlingens område.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]