OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Ersättningar från CERN beskattas enligt IL

Skatteverket anser att anställningsinkomst från CERN, som mottas av en obegränsat skattskyldig, ska beskattas enligt IL:s bestämmelser. Det finns inget stöd för att undanta dessa inkomster från beskattning i Sverige även om samma inkomster beskattas enligt CERN:s egna interna beskattningssystem.

Skatteverket anser att den skatt som betalats till CERN inte kan avräknas enligt de bestämmelser som finns i AvrL.

Vad är CERN?

CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) anses vara det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik. CERN är beläget i Genève, Schweiz. Sverige blev medlem i CERN 1954.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Beskattning av ersättningar från CERN [1]