OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Den som är kontrolluppgiftsskyldig ska lämna kontrolluppgift för fysiska personer och dödsbon som har avyttrat värdepapper m.m. Kontrolluppgiften ska bl.a. innehålla uppgift om försäljningsintäkt eller inlösenbelopp för nästan alla delägar- och fordringsrätter. Kontrolluppgift ska även lämnas för försäljning av en bostadsrätt.

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande