OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Näringskriterierna, d.v.s. kravet på att en förvärvsverksamhet bedrivs yrkesmässigt och självständigt, är avgörande för att bedöma om en inkomst ska hänföras till näringsverksamhet eller till ett annat inkomstslag. Vissa tillgångar och inkomster ska räknas till näringsverksamhet även om de inte ingår i en näringsverksamhet.