OBS: Detta är årsutgåva 2015.11. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Enskilda näringsidkare beskattas för överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Kapitalvinster på näringfastigheter och näringsbostadsrätter ska däremot normalt beskattas i kapital. Detsamma gäller vissa tillgångar och skulder som inte ska räknas till näringsverksamheten.