OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Först sammanfattas de skattemässiga konsekvenserna av att en tillgång klassificeras som lager. Begrepp och regler förklaras mer utförligt på sidorna Byggnadsrörelse och handel med fastigheter respektive Tomtörelse. Särskilda bestämmelser finns för att klassificera fastigheter och andelar som förvärvas genom arv, bodelning eller gåva.