OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

En fodran som restförts till Kronofogden preskriberas efter en viss tid. I vissa fall kan preskriptionstiden förlängas.