OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

En fodran som restförts till Kronofogden preskriberas efter en viss tid. I vissa fall kan preskriptionstiden förlängas.