OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Alla svenska juridiska personer är enligt huvudregeln i inkomstskattelagen skattskyldiga för alla sina inkomster. Under vissa förutsättningar kan en stiftelse bli inskränkt skattskyldig. Här beskrivs reglerna om inkomstbeskattning av stiftelser.