OBS: Detta är utgåva 2015.12. Sidan är avslutad 2018.

Meny

I vissa fall kan det beräknade riktvärdet behöva justeras på grund av att det finns säregna förhållanden som inte har beaktats i värderingsmodellen. Här beskrivs olika justeringsanledningar som är hänförliga till industri och övrig byggnad respektive tomtmark till sådana byggnader.