OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Den som betalar ut lön, pension m.m. till en begränsat skattskyldig ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK om vissa krav är uppfyllda. För ersättning till en begränsat skattskyldig artist m.fl. gäller i stället A-SINK. I vissa fall ska den skattskyldige själv betala skatten.