OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Här får du reda på när kontrolluppgift inte behöver lämnas. Det finns undantag för vissa beloppsgränser och när motsvarande redovisning redan gjorts i annan form.

Utbetalning från fysisk person eller dödsbo

Kontrolluppgift behöver inte lämnas på ersättning eller förmån för arbete som utbetalats av en fysisk person eller dödsbo (15 kap. 8 § första stycket 1 SFL) under förutsättning att

  • ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet
  • skatteavdrag inte har gjorts
  • värdet på det som mottagaren har fått sammanlagt understiger 1 000 kr.

Utbetalning från andra utbetalare

Kontrolluppgift behöver inte lämnas på ersättning eller förmån som utbetalas av enskilda näringsidkare eller juridiska personer förutom dödsbon (15 kap. 8 § första stycket 2 SFL) under förutsättning att

  • värdet på det som mottagaren får sammanlagt understiger 100 kr
  • skatteavdrag inte gjorts.

Förenklad arbetsgivardeklaration

Kontrolluppgift behöver inte lämnas för ersättning eller förmån som redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § första stycket 3 SFL). Motsvarande uppgifter om mottagare, ersättningar och förmåner har då redan lämnats i deklarationen.

A-SINK

Kontrolluppgift behöver inte lämnas för ersättning eller förmån som är skattepliktigt enligt A-SINK och som har redovisats i en arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § första stycket 4 SFL). I dessa fall har motsvarande uppgifter om mottagare, ersättningar och förmåner lämnats i en bilaga till deklarationen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande