OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Skatteverket är den beslutande myndigheten vid tillämpningen av förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige (1 § IdF). Förordningen saknar särskilda regler om omprövning av beslut. Förvaltningslagens regler om omprövning är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av förordningen (27 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande