OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

För främst fåmansföretag och fåmanshandelsbolag finns en skyldighet att lämna vissa uppgifter till företagsledare och delägare i företaget, för att dessa i sin tur ska kunna fullgöra sina deklarationsskyldigheter.