OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Bevissäkring är en tvångsåtgärd som Skatteverket under vissa omständigheter kan använda sig av för att säkra räkenskapsmaterial och annan bevisning i en skatteutredning. Här hittar du information om de olika bevissäkringsåtgärderna och också information om verkställighet av beslut om bevissäkring.

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande