OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Vem ska lämna redovisning?

Nedan framgår vem som ska lämna redovisningen av kupongskatt

  • vid utdelning i ett avstämningsbolag
  • vid utdelning i en värdepappersfond eller specialfond
  • när aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade.

Utdelning i ett avstämningsbolag

Vid utdelning i ett avstämningsbolag ska den centrala värdepappersförvararen lämna redovisningen (8 § första stycket).

Om bolaget själv har betalat ut utdelningen, eller har anlitat någon annan än en central värdepappersförvarare för att göra detta, så är det bolaget, eller den bolaget har anlitat, som ska lämna redovisningen (11 a § KupL).

Utdelning i en värdepappersfond eller specialfond

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag, är det bolaget som ska lämna redovisningen. Om det är fråga om utdelning på en andel i en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare är det förvaltaren som ska lämna redovisningen (11 b § KupL).

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag, eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare, är det förvaringsinstitutet som ska lämna redovisningen (11 c § KupL).

När aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade

Om aktierna i ett avstämningsbolag är förvaltarregistrerade så ligger ansvaret för redovisningen av kupongskatt på förvaltaren. Detsamma gäller för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som är förvaltarregistrerade. En förutsättning är att förvaltaren är förvaltarregistrerad enligt de lagrum som anges i 12 § KupL.

Bestämmelsen i 12 § KupL gör ingen skillnad på svenska och utländska förvaltare. Detta innebär att ansvaret för redovisning av kupongskatt även kan ligga på en utländsk förvaltare. Skatteverket anser inte att det går att avkräva en central värdepappersförvarare det formella ansvaret för kupongskatt i de fall där lagtexten anger att förvaltaren är ansvarig (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare).

Den centrala värdepappersförvarare, eller den som annars är ansvarig för att hålla inne kupongskatt enligt 11 a eller 11 b §, ska vid sin redovisning enligt 8 § lämna en uppgift om förvaltningen till Skatteverket (12 § andra stycket KupL).

Vilka uppgifter ska lämnas till Skatteverket?

Redovisningen av kupongskatt till Skatteverket ska innehålla följande uppgifter (8 § första stycket KupL):

  • det totala beloppet av utbetalade utdelningar för vilka det inte har har funnits någon skattskyldighet
  • hur mycket utdelning som har betalats ut och hur mycket kupongskatt som har hållits inne för varje skattskyldig
  • summan av den utdelning som inte har kunnat betalas ut på grund av att det saknas uppgifter om den utdelningsberättigade
  • det totala beloppet som har hållits inne i kupongskatt.

Uppgifter ska lämnas även för en sådan skattskyldig där kupongskatt inte har hållits inne på grund av bestämmelser i ett skatteavtal (4 § KupF).

När ska redovisningen lämnas?

Redovisningen av kupongskatt ska lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter utdelningstillfället (8 § första stycket KupL).

Efterredovisning är möjligt för en central värdepappersförvarare

En central värdepappersförvarare som inte har kunnat betala ut utdelning på grund av att det saknas uppgifter om den skattskyldige, får betala in kupongskatt på denna utdelning senast vid utgången av det kalenderår då utdelningen betalas ut. Inbetalningen måste dock göras senast vid utgången av det femte året efter året för utdelningstillfället. Denna möjlighet saknas för andra aktörer än en central värdepappersförvarare. Vid redovisningen ska det anges att det är en efterredovisning (8 § tredje stycket KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare [1]