OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Saken är ett begrepp för den fråga som prövas i ett omprövnings- eller överklagandeärende. Avgränsningen av begreppet saken har betydelse för frågor om kvittningsinvändningar, rättskraft samt ändring av talan i domstol.

Läs om saken i skatteförfarandet under Överklagande.