OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får normalt ompröva sina beslut till nackdel för den som beslutet gäller. Vissa beslut får dock inte omprövas till nackdel och andra beslut kräver att Skattverket kan visa att den som ärendet gäller har lämnat en oriktig uppgift.