OBS: Detta är utgåva 2015.14. Sidan är avslutad 2018.

Förvaltningsrättens beslut som avser särskild redovisning av arbetsgivaravgifter enligt 26 kap. 38 § SFL får inte överklagas (67 kap. 26 § SFL).

Detsamma gäller om Skatteverket har avvisat en begäran om omprövning eller ett överklagande på grund av att begäran eller överklagandet har kommit in för sent. Om avvisningsbeslutet överklagas och förvaltningsrätten prövar beslutet får rättens beslut inte överklagas (33 § fjärde stycket FPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]