OBS: Detta är årsutgåva 2015.14. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

I skatteförfarandelagen framgår det vad som avses med en oriktig uppgift. För att kunna bedöma om det i ett enskilt fall har lämnats en oriktig uppgift måste man ta hänsyn till ett antal omständigheter.