OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person som arbetar ombord på fartyg kan vara skattskyldig i Sverige enligt reglerna om sjö-SINK eller vanlig SINK.

Arbete på svenskt handelsfartyg

En utomlands bosatt sjöman som är anställd på ett svenskt handelsfartyg beskattas med sjö-SINK (5 § första stycket 12 respektive 7 § SINK). Skattesatsen är 15 %. Det är en definitiv källskatt och inga avdrag eller skattereduktioner medges. Om det inte är fråga om en sjöman så tillämpas reglerna om vanlig SINK i stället.

Arbete på annat fartyg än svenskt handelsfartyg

En utomlands bosatt person som är anställd på ett annat fartyg än ett svenskt handelsfartyg beskattas med vanlig SINK om arbetet utförs i Sverige (5 § första stycket 2 SINK). Beskattning i Sverige kan bli aktuell om det är ett utländskt fartyg eller svenskt fartyg, som inte är ett handelsfartyg, som trafikerar svenskt vatten. Skattesatsen är 20 %. Det är en definitiv källskatt och inga avdrag eller skattereduktioner medges.

183-dagarsregeln

Om vistelsen i Sverige inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, personen har en utländsk arbetsgivare och ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige ska inkomsten inte beskattas i här (6 § SINK).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3] [4]