OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Vilka personer intar ställning som parter i ett ärende och vem är att anse som behörig företrädare för fysiska respektive juridiska personer i olika sammanhang.