OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om undantaget från skyldigheten att lämna kontrolluppgift som gäller för alla kontrolluppgifter.

När behöver kontrolluppgift inte lämnas?

Det finns ett generellt undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift. För att en kontrolluppgift inte ska behöva lämnas måste uppgiften sakna betydelse för samtliga följande sju ändamål (25 kap. 1 § SFL):

  1. bestämma underlaget för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § SFL
  2. bestämma underlaget för att ta ut egenavgifter
  3. registrera skatteavdrag
  4. bestämma skattereduktion
  5. beräkna PGI
  6. beskatta enligt SINK eller A-SINK
  7. uppfylla Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.

För vilka länder ska kontrolluppgift lämnas p.g.a. åtaganden om informationsutbyte?

Skatteverket har i en bilaga till en föreskrift listat vilka länder och områden som inte omfattas av undantaget i 25 kap. 1 § 7 SFL (SKVFS 2012:14). Om en person är bosatt i eller ska beskattas i ett land eller område som finns med på listan, så ska kontrolluppgift lämnas även om uppgiften saknar betydelse för att bestämma underlaget för att ta ut skatt eller avgift.

Exempel: tjänsteinkomst som inte ska beskattas i Sverige

Sarah bor i Storbritannien. Hon får anställning som designer hos ett svenskt möbelföretag. Hon kommer att utföra arbetet i sitt hem i Storbritannien. Inkomsten är inte pensionsgrundande i Sverige.

Sarah är begränsat skattskyldig i Sverige. Hon är inte skattskyldig i Sverige eftersom inkomsten inte är skattepliktig enligt 5 § SINK. Uppgift om hennes inkomst saknar då betydelse för svensk beskattning. Eftersom Storbritannien finns med på listan ska det svenska möbelföretaget ändå lämna en kontrolluppgift. Den kontrolluppgift som ska lämnas är KU14 (och kryss ska sättas i ruta F).

Exempel: kapitalinkomst som inte ska beskattas i Sverige

David, som bor i Ghana, arbetade i Sverige 2007–2008. Han öppnade då ett bankkonto i Sverige. Han får varje år ränta på kontot. Banken gör inte skatteavdrag från räntan.

David är begränsat skattskyldig i Sverige. En begränsat skattskyldig person är inte skattskyldig i Sverige för ränteinkomster. Ghana finns inte med på listan. Uppgiften om ränta saknar då betydelse för samtliga ändamål varför banken inte ska lämna någon kontrolluppgift.

Kompletterande information

Läs om fler undantag från skyldighet att lämna kontrolluppgift

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift; [1]

Lagar & förordningar