På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Här kan du läsa om undantaget från skyldigheten att lämna kontrolluppgift som gäller för alla kontrolluppgifter.

När behöver kontrolluppgift inte lämnas?

Det finns ett generellt undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift. För att en kontrolluppgift inte ska behöva lämnas måste uppgiften sakna betydelse för samtliga följande sju ändamål (25 kap. 1 § SFL):

 1. bestämma underlaget för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § SFL
 2. bestämma underlaget för att ta ut egenavgifter
 3. registrera skatteavdrag
 4. bestämma skattereduktion
 5. beräkna PGI
 6. beskatta enligt SINK eller A-SINK
 7. uppfylla Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.

På blankett KU31 ska uppgiftslämnarna lämna både kontrolluppgift enligt bestämmelserna i SFL och uppgift om utbetald utdelning och kupongskatt som hållits inne för den skattskyldiga enligt bestämmelserna i KupL. Undantaget ovan gäller inte kupongskatteuppgiften.

För vilka länder ska kontrolluppgift lämnas p.g.a. åtaganden om informationsutbyte?

Skatteverket har i föreskrifterna SKVFS 2016:13 angett i vilka fall undantaget från skyldigheten att lämna kontrolluppgift i 25 kap. 1 § 7 SFL inte gäller. Föreskrifterna innebär att kontrolluppgift alltid ska lämnas för:

 • en person som är bosatt i eller ska beskattas i ett land eller område som finns med på listan i bilagan till föreskrifterna
 • en person eller en enhet för vilken kontrolluppgift ska lämnas enligt bestämmelserna i 22 a kap. (FATCA) och 22 b kap. SFL (CRS och DAC 2).

Nytt: 2018-01-03

Bilagan har ändrats genom SKVFS 2017:14. Den nya föreskriften innehåller listan med länder och områden som gäller för kontrolluppgifter som avser inkomståret 2017 och senare.

Exempel: tjänsteinkomst som inte ska beskattas i Sverige

Sarah bor i Storbritannien. Hon får anställning som designer hos ett svenskt möbelföretag. Hon kommer att utföra arbetet i sitt hem i Storbritannien. Inkomsten är inte pensionsgrundande i Sverige.

Sarah är begränsat skattskyldig i Sverige. Hon är inte skattskyldig i Sverige eftersom inkomsten inte är skattepliktig enligt 5 § SINK. Uppgift om hennes inkomst saknar då betydelse för svensk beskattning. Eftersom Storbritannien finns med på listan ska det svenska möbelföretaget ändå lämna en kontrolluppgift. Den kontrolluppgift som ska lämnas är KU14 (och kryss ska sättas i ruta F).

Exempel: kapitalinkomst som inte ska beskattas i Sverige

David, som bor i Ghana, arbetade i Sverige 2007–2008. Han öppnade då ett bankkonto i Sverige. Han får varje år ränta på kontot. Banken gör inte skatteavdrag från räntan.

David är begränsat skattskyldig i Sverige. En begränsat skattskyldig person är inte skattskyldig i Sverige för ränteinkomster. Ghana finns inte med på listan. Uppgiften om ränta saknar då betydelse för samtliga ändamål varför banken inte ska lämna någon kontrolluppgift om ränta (KU31). Däremot ska banken lämna en kontrolluppgift enligt bestämmelserna om CRS och DAC 2 då undantagen inte gäller uppgifter som lämnas enligt 22 b kap. SFL.

Kompletterande information

Läs om fler undantag från skyldighet att lämna kontrolluppgift

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift; [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift; [1]

Lagar & förordningar

 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande

Till toppen