OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Vinster på lotteri som anordnas inom EES är skattefria. Tävlingsvinster kan under vissa förutsättningar vara skattefria.

Lotterivinster

Vinster i lotterier som anordnas inom EES är skattefria. Detsamma gäller vinster på premieobligationer som ställts ut i en stat inom EES (8 kap. 3 § IL). Skatteverket anser att spel som tillhandahålls över internet är anordnade där den huvudsakliga verksamheten är förlagd för att organisera och styra spelet.

Skattefrihet gäller också för sådana vinster i utländska lotterier som avses i 1 § andra stycket LSL. Bestämmelsen gäller vadhållning i samband med hästtävlingar utomlands, där deltagandet i vadhållningen sker via AB Trav och Galopp. Vidare krävs att det svenska speldeltagandet undantagits från lotteribeskattning i det land där lotteriet anordnas. I stället betalas svensk lotteriskatt (prop. 2002/03:93).

Läs mer om lotterier och vinster i pristävlingar och om gränsdragning mellan lotteri och pristävling.

Pokerspel

Pokerspel som anordnas för allmänheten är ett lotteri i lotterilagens mening. Det innebär att pokerspel som anordnas inom EES inte inkomstbeskattas. Pokerspel som anordnas utanför EES är skattepliktig inkomst av kapital.

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster är vanligen skattepliktiga om det inte rör sig om lotterier (8 kap. 4 § IL).

En tävlingsvinst är skattefri om den

  • inte hänför sig till anställning eller uppdrag,
  • inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper och presentkort, och
  • avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 1 300 kr (tre procent av prisbasbeloppet).

Med tävlingsvinst i detta sammanhang menas t.ex. vinst i idrottstävlingar och andra typer av priser som avser någon form av prestation, men inte tävlingar som anordnas av den egna arbetsgivaren.

Beloppsgränsen ska bedömas för sig vid varje enskilt tillfälle och inte med hänsyn till det sammanlagda värdet under året. Beloppet är ett gränsbelopp, vilket innebär att vinster med ett värde som överstiger 1 300 kr blir beskattade i sin helhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (1991:1482) om lotteriskatt [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Beskattning av poker och andra spel över Internet [1]