OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa de allmänna reglerna om skattereduktioner. Det som är specifikt läser du om under respektive skattereduktion.

Grundläggande bestämmelser

En skattereduktion innebär att den uträknade skatten minskar. Skattereduktion för husarbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Regler om skattereduktionerna finns i 67 kap. IL förutom skattereduktionen för kommunal fastighetsavgift som finns i en egen lag, Lag (SFS 2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.

Avräkningsordning

Skattereduktionerna räknas av mot skatten i en i lagen bestämd ordning, 67 kap. 2 § IL och 56 kap 7§ SFL. Ordningen är följande:

  • kommunal fastighetsavgift för pensionärer m.fl.
  • sjöinkomst
  • allmän pensionsavgift
  • jobbskatteavdrag
  • underskott av kapital
  • husarbete
  • mikroproduktion av förnybar el.

Skattereduktionerna räknas av mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Skattereduktionen för arbetsinkomster, även kallat jobbskatteavdraget, ska dock endast räknas av mot kommunal inkomstskatt.

Skattereduktioner som inte kan utnyttjas

En skattereduktion som inte kan utnyttjas får inte sparas till kommande inkomstår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]