OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2023.

Vinstmarginalbeskattning är en särskild form av beskattning som bygger på en princip om beskattning av en uppkommen vinstmarginal, till skillnad mot normalfallet när beskattning sker av varans eller tjänstens försäljningspris. I ML finns det två olika sorters bestämmelser om vinstmarginalbeskattning.De ena bestämmelserna gäller för resetjänster och de andra för begagnade varor m.m.