OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2017.

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig.