OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar från CERN beskattas enligt IL

Skatteverket anser att anställningsinkomst från CERN, som mottas av en obegränsat skattskyldig, ska beskattas enligt IL:s bestämmelser. Det finns inget stöd för att undanta dessa inkomster från beskattning i Sverige även om samma inkomster beskattas enligt CERN:s egna interna beskattningssystem.

Skatteverket anser att den skatt som betalats till CERN inte kan avräknas enligt de bestämmelser som finns i AvrL.

Vad är CERN?

CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) anses vara det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik. CERN är beläget i Genève, Schweiz. Sverige blev medlem i CERN 1954.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Beskattning av ersättningar från CERN [1]