Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

SKV A 2016:31 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017
SKV A 2016:32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017
SKV A 2016:33 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2017
SKV A 2016:11 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings­året 2016
SKV A 2014:32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015
SKV A 2015:11 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:32) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015
SKV A 2015:30 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2016
SKV A 2014:25 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2015 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2015:26 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016
SKV A 2015:25 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016
SKV A 2015:24 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2016 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2014:33 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015
SKV A 2015:29 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016
SKV A 2016:4 Upphävande av Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:11) om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare att tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering
RSV 2002:11 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare att tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering
SKV A 2016:26 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2017 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2014:26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015
SKV A 2012:25 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013