OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Förseningsavgiften är höjd från den 1 januari 2016.

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift på 1 250 kronor när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en periodisk sammanställning eller har lämnat den för sent (48 kap. 6 § SFL).

Denna avgift ska tas ut för periodiska sammanställningar som ska lämnas efter den 1 januari 2016.

Förseningsavgiften är 1 000 kr om en periodisk sammanställning enligt lag ska lämnas före den 1 januari 2016, men kommer in efter det datumet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom förseningsavgift