OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2024.

Här finns information om vilka tider och med vilka belopp trängselskatt tas ut samt var betalstationerna ligger.

När trängselskatt tas ut och belopp

För en bil som passerar betalstationer och är skattepliktig för trängselskatt ska skatten tas ut måndag till fredag enligt tabellerna:

Stockholms innerstad

Tider/klockan

Skattebelopp

06:30–06:59

15

07:00–07:29

25

07:30–08:29

35

08:30–08:59

25

09:00–09:29

15

09:30–14:59

11

15:00–15:29

15

15:30–15:59

25

16:00–17:29

35

17:30–17:59

25

18:00–18:29

15

Essingeleden

Tider/klockan

Skattebelopp

06:30–06:59

15

07:00–07:29

22

07:30–08:29

30

08:30–08:59

22

09:00–09:29

15

09:30–14:59

11

15:00–15:29

15

15:30–15:59

22

16:00–17:29

30

17:30–17:59

22

18:00–18:29

15

Dag före helgdag tas ingen trängselskatt ut.

Det är timmen och den påbörjade minuten som avgör vad som ska räknas som tidpunkten då bilen passerade betalstationen.

Ingen trängselskatt tas ut under juli månad. Skälet är att det då finns fler bilister i Stockholm som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (prop. 2006/07:109 s. 17).

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 105 kronor. Maximibeloppet avser det sammanlagda skatteuttaget i Stockholms kommun, det vill säga för Stockholms innerstad och Essingeleden sammantaget.

Kartor över betalstationer i Stockholm

På Transportstyrelsens webbplats hittar du betalstationernas placering i Stockholm.

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]

Övrigt

  • Trängselskatt i Stockholm [1]

Referenser inom trängselskatt