OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan ha pensionskostnader för såväl tryggade pensionsutfästelser som otryggade sådana (s.k. direktpensioner).