OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2017.

Om en utbetalare av ersättning inte gör ett skatteavdrag med rätt belopp kan Skatteverket besluta att utbetalaren ska betala motsvarande belopp i efterhand. Som huvudregel ska ett sådant beslut även omfatta mottagaren av ersättningen. En utbetalare som betalar enligt beslutet kan kräva mottagaren på beloppet.