OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Vilka utgifter får du dra av för frukt- och bärodlingar och hur beräknas värdeminskningsavdraget?

Utgifter för inköp och plantering

Utgifter för inköp och plantering av träd och buskar i en frukt- eller bärodling får dras av, antingen under anskaffningsåret eller genom årliga värdeminskningsavdrag (20 kap. 17 § IL).

Beräkna värdeminskningsavdraget

Värdeminskningsavdraget ska beräknas på frukt- eller bärodlingens anskaffningsvärde, enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till den tid odlingen anses kunna utnyttjas. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då odlingen färdigställs (20 kap. 18 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]