OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2017.

Skatteverket bedriver viss brottsbekämpande verksamhet för att förebygga och utreda sådana brott som avses i lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. För elektronisk behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten gäller särskilda bestämmelser.