OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2017.

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som görs inom myndigheten. Skatteverket ska i vissa fall lämna information om sina behandlingar.

Information om behandling av personuppgifter

Det finns inte några bestämmelser i LPB eller FPB om att Skatteverket ska lämna information om den behandling av personuppgifter som görs inom myndigheten. Därför ska Skatteverket tillämpa PuL:s bestämmelser om information till den registrerade.

I PuL finns bestämmelser om vem Skatteverket ska lämna information till, när information ska lämnas och vad den ska innehålla. Det finns även vissa undantag från informationsskyldigheten.