OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga bestämmelser om omprövning av beslut i kupongskattelagen. Förvaltningslagens regler kan däremot tillämpas om förutsättningarna för omprövning är uppfyllda.

Omprövningsreglerna i FL kan bli tillämpliga

Av FL framgår att om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, så gäller den bestämmelsen före FL (3 § FL). Eftersom KupL inte har egna bestämmelser om omprövning så innebär det att FL:s bestämmelser om omprövning kan bli tillämpliga.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]