OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om alkoholskatt (LAS) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

Beslut om skatt enligt LAS omprövas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om alkoholskatt, LAS (34 och 34 a §§ LAS). Skatteverkets övriga beslut enligt LAS omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LAS. Förvaltningslagens bestämmelser om omprövning är därför tillämplig på dessa beslut.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar