OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga särskilda bestämmelser om omprövning av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller en bodelningshandling. Det är därför förvaltningslagens bestämmelse om omprövning som ska tillämpas på dessa beslut.

Skatteverkets skyldighet att ändra ett beslut enligt 27 § FL gäller däremot normalt inte när t.ex. ett beslut att registrera ett äktenskapsförord är uppenbart oriktigt. En ändring av Skatteverkets beslut att registrera ett äktenskapsförord kan nämligen i många fall antas vara till nackdel för en enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]