OBS: Detta är utgåva 2017.3. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i äktenskapsregistret

Skatteverket för ett för hela landet gemensamt äktenskapsregister (16 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapsregistret innehåller bl.a. uppgifter om

Familjerättsliga avtal som Skatteverket handlägger och registrerar

I äktenskapsregistret handlägger och registrerar Skatteverket äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap och bodelningshandlingar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]