OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Anmälan för registrering ska göras enligt ett fastställt formulär som är olika beroende på vilken skatt det gäller.

Gemensamma bestämmelser angående formulär för registreringsanmälan enligt SFL

Skyldigheten att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 och 3 §§ SFL fullgörs genom att rätt formulär lämnas in ifyllt till Skatteverket (2 kap. 1 § SFF).

Olika formulär ska användas beroende på vilken skatt det gäller

Skatteverket har med stöd av 22 kap. 3 § SFF fastställt ett gemensamt formulär för anmälan för registrering som arbetsgivare och till mervärdesskatt, ”Företagsregistrering” (SKV 4620). För anmälan om ändrade förhållanden eller avregistrering kan blankett SKV 4639 användas.

Skatteverket har även fastställt formulär för följande skatter.

 • Avfallsskatt (SKV 5328)
 • Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande (SKV 5582)
 • Bekämpningsmedelsskatt (SKV 5337)
 • Naturgrusskatt (SKV 5333)
 • Reklamskatt (SKV 5339)
 • Skatt på trafikförsäkringspremie (SKV 5332)
 • Särskild premieskatt på grupplivsförsäkring m.m. (SKV 5555)

Dessutom har formulär fastställts för den som yrkesmässigt framställer skattepliktig el (producent) eller yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig el eller av annan framställd el (leverantör), 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 LSE (SKV 5342).

För punktskatter finns en särskild blankett för ansökan om avregistrering, SKV 5335.

Blanketterna finns tillgängliga för utskrift från Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se).

Anmälan för registrering till mervärdesskatt och som arbetsgivare kan också ske elektroniskt på webbplatsen www.verksamt.se. Anmälan om ändrade förhållanden och avregistrering kan också ske elektroniskt på den webbplatsen.

Information om hur anmälan ska fyllas i finns i broschyren ”Företagsregistrering”, SKV 418. Skatteverket har utfärdat föreskrifter om e-tjänster för företagsregistrering (SKVFS 2006:4 och SKVFS 2009:17).

Utländska företag

Ett utländskt företag, som är begränsat skattskyldigt i Sverige, ska lämna anmälan för registrering som arbetsgivare och till mervärdesskatt genom blanketten ”Skatteanmälan för utländska företagare” (SKV 4632). Blanketten och information om hur den ska fyllas i finns på Skatteverkets webbplats.

Mervärdesskatt

Anmälan för registrering ska göras på blanketten SKV 4620. Den används även för att ansöka om att mervärdesskatt ska tas ut trots låg omsättning (9 d kap. 6 § ML). Om anmälan ska lämnas för mer än en verksamhet enligt 7 kap. 2 § andra stycket SFL kan det göras i ett och samma formulär.

Ändringar anmäls på blanketten SKV 4639. Den används även för att ansöka om befrielse enligt 9 d kap. 4 § andra stycket ML.

Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LTS görs på blankett SKV 5373. Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LAS görs på blankett SKV 5375. Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LSE görs på blankett SKV 5377.

Ansökan om godkännande som registrerad varumottagare enligt LTS görs på blankett 5348. Ansökan om godkännande som registrerade varumottagare enligt LAS görs på blankett SKV 5344. Ansökan om godkännande som registrerade varumottagare enligt LSE görs på blankett SKV 5347.

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LTS görs på blankett SKV 5095. Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSE görs på blankett SKV 5075.

Den som ska registreras med hänvisning till skattskyldighet enligt bestämmelser om distansförsäljning i LTS, LAS eller LSE ska anmäla det på blankett SKV 5336. Detta görs i samband med ansökan om godkännande av representant och fullmakt för denne att som ombud svara för redovisning av skatt och i övrigt företräda distansförsäljaren i frågor om den med ansökan avsedda skatten i Sverige.

Ansökan om godkännande som frivillig skattskyldig på el enligt LSE görs på blankett SKV 5367.

Kassaregister

Anmälan kan göras via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister. Uppgift om ändrade förhållanden avseende kassaregister kan lämnas via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • SKVFS 2006:4 om e-tjänsten Företagsregistrering [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]