På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

En kontrolluppgift ska lämnas vid en avskattning av en pensionsförsäkring, ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto.

Pensionsförsäkring och avtal om tjänstepension

En kontrolluppgift ska lämnas när en pensionsförsäkring ska avskattas eller om det finns en risk för att försäkringen ska avskattas (22 kap. 10 § SFL).

En kontrolluppgift ska också lämnas för en avskattning eller vid en risk för en avskattning av ett avtal om tjänstpension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

Vem ska lämna en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas av försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet (22 kap. 10 § andra stycket och 11 § SFL).

För vem ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas för en fysisk person eller ett dödsbo (22 kap. 10 § andra stycket och 22 kap. 11 § SFL).

Begränsat skattskyldig

En sådan kontrolluppgift ska också lämnas för en fysisk person som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

En kontrolluppgift ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för

Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om

Med det kapital som hänför sig till försäkringen avses både försäkringens tekniska återköpsvärde och den del av försäkringsföretagets överskott som skäligen kan anses höra till försäkringen (prop. 2007/08:55 s. 107).

Motsvarande information ska även lämnas i en kontrolluppgift av ett utländskt tjänstepensionsinstitut om sådana avtal som är jämförbara med pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om underlag för avskattning ska lämnas på blankett 2230 (svensk eller engelsk version).

Nytt: 2017-11-16

Utländskt skatteregistreringsnummer

Om kontrolluppgiften gäller en begränsat skattskyldig fysisk person ska den innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande. Kontrolluppgiften ska också innehålla en uppgift om medborgarskap (5 kap. 11 b § andra stycket SFF).

Fr.o.m. den 1 april 2017 ska uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande också lämnas om personen som kontrolluppgiften avser är obegränsat skattskyldig och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § första stycket SFF).

Tidigare:

Begränsat skattskyldig

Om kontrolluppgiften gäller en begränsat skattskyldig person ska kontrolluppgiften som huvudregel innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Kontrolluppgiften ska också innehålla en uppgift om medborgarskap (5 kap. 8 § SFF).

När ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast 14 dagar efter att den händelse inträffat som medförde avskattningen eller risk för avskattningen av pensionsförsäkringen eller avtalet om tjänstepension (24 kap. 2 § SFL).

Försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Pensionssparkonto (IPS)

En kontrolluppgift ska lämnas när ett pensionssparkonto ska avskattas (15 kap. 2 § andra stycket SFL).

Vem ska lämna en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas av pensionssparinstitutet (15 kap. 2 § andra stycket och 4 § SFL).

För vem ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas för en fysisk person och ett dödsbo (15 kap. 3 § SFL).

Begränsat skattskyldig

En sådan kontrolluppgift ska också lämnas för en fysisk person som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 §  SFL)

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

En kontrolluppgift ska innehålla bl.a.

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL).

Nytt: 2017-11-16

Utländskt skatteregistreringsnummer

Om kontrolluppgiften gäller en begränsat skattskyldig fysisk person ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande. Kontrolluppgiften ska också innehålla en uppgift om medborgarskap (5 kap. 11 b § andra stycket SFF).

Fr.o.m. inkomståret 2017 ska uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande också lämnas om personen som kontrolluppgiften avser är obegränsat skattskyldig och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § första stycket SFF).

Tidigare:

Begränsat skattskyldig

Om kontrolluppgiften gäller en begränsat skattskyldig person ska kontrolluppgiften som huvudregel innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande.

Kontrolluppgiften ska också innehålla en uppgift om medborgarskap (5 kap. 8 § SFF).

När ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår då den händelse som medförde avskattningen inträffade (24 kap. 1 § SFL).

Pensionssparinstitutet ska informera den som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande

Till toppen